אגרולב כימיקלים
 
 
 
 
09-7601510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אגרולב כימיקלים – פיתוח, רישוי ושיווק תכשירים להגנת הצומח

 
חברת אגרולב כימיקלים מתמחה בפיתוח, ברישוי ובשיווק של תכשירים להגנת הצומח בחקלאות הישראלית. כמו כן היא עוסקת בפיתוח ובשיווק של תכשירים להגנת הסביבה. החברה מעמידה לרשותכם צוות מקצועי של אגרונומים, אשר עוסק באופן שוטף ברישוי התכשירים, תוך יישום מגוון פתרונות יעילים ואייכותיים בתחומי הגנת הצומח.
 
 
 
 
חומרי הדברה
 
 
 
 
 
 
 
קוטלי עשבים
 

קוטלי עשבים

 
 
 
קוטל פטריות
 

קוטל פטריות

 
 
 
קוטל חרקים
 

קוטל חרקים

 
 
 
חיטוי קרקע
 

חיטוי קרקע

 
 
 
הגנת הסביבה
 

הגנת הסביבה

 
 
 
שונות
 

שונות