אגרולב כימיקלים
 
 
 
 
09-7601510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קוטלי עשבים
 

קוטלי עשבים

 
 
 
קוטל פטריות
 

קוטל פטריות

 
 
 
קוטל חרקים
 

קוטל חרקים

 
 
 
חיטוי קרקע
 

חיטוי קרקע

 
 
 
הגנת הסביבה
 

הגנת הסביבה

 
 
 
שונות
 

שונות

 
 
 
 
 
 
 
 

אמינו די

 
 
אמינו די
 
 
 
אמינו-די הנו קוטל עשבים, סיסטמי, מקבוצת תרכובות הפנוקסי ומיועד להדברת עשבים רחבי עלים בשטחי בור. התכשיר נקלט על ידי כול חלקי הצמח, פועל בדומה לאוקסינים ופוגע בתהליכים רבים בצמח. התכשיר מדביר עשבים רחבי עלים, חד שנתיים, ממשפחות שונות כגון: מצליבים, סילקיים, מורכבים ועוד. התכשיר מסייע להדביר עשבים קשיי הדברה בשטחי בור בשילוב עם התכשיר ראונדאפ.
 
 
 
 
 
 
 
דף קטלוג
 

דף קטלוג

 
 
 
MSDS
 

MSDS