אגרולב כימיקלים
 
 
 
 
09-7601510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קוטלי עשבים
 

קוטלי עשבים

 
 
 
קוטל פטריות
 

קוטל פטריות

 
 
 
קוטל חרקים
 

קוטל חרקים

 
 
 
חיטוי קרקע
 

חיטוי קרקע

 
 
 
הגנת הסביבה
 

הגנת הסביבה

 
 
 
שונות
 

שונות

 
 
 
 
 
 
 
 

באסטון

 
 
באסטון
 
 
 
באסטון הוא קוטל עשבים כללי בלתי בררני, הקוטל במגע צמחיה חד שנתית ורב שנתית קיימת. התכשיר אינו מונע הצצה של עשבים רעים או צמחי תרבות. קליטת התכשיר מתבצעת דרך חלקי הצמח הירוקים. אין קליטה דרך מערכת השורשים. עשבים רב שנתיים צריך לרסס בשיא צמיחתם, סמוך או במשך פריחתם. עשבים חד שנתיים מרססים בגמר הצצה. להשגת יעילות מרבית דרוש שטח עלווה מספיק לקליטת התכשיר. הדברה מרבית מושגת תוך 7-10 ימים מהריסוס בהתאם לתנאי מזג האוויר ולחיוניות הצמחים. בתנאי טמפרטורה גבוהים ניתן לצפות לפעילות מהירה יותר.
 
 
 
 
 
 
 
דף קטלוג
 

דף קטלוג

 
 
 
MSDS
 

MSDS