אגרולב כימיקלים
 
 
 
 
09-7601510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קוטלי עשבים
 

קוטלי עשבים

 
 
 
קוטל פטריות
 

קוטל פטריות

 
 
 
קוטל חרקים
 

קוטל חרקים

 
 
 
חיטוי קרקע
 

חיטוי קרקע

 
 
 
הגנת הסביבה
 

הגנת הסביבה

 
 
 
שונות
 

שונות

 
 
 
 
 
 
 
 

טרבוטראן

 
 
טרבוטראן
 
 
 
טרבוטראן הינו תכשיר קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים, שמונע הצצה של רוב העשבים החד שנתיים. התכשיר מיועד להדברת עשבים בשלב טרום הצצה, לאחר זריעת גידול התרבות. התכשיר קוטל עשבים קיימים עד לגובה של 5 ס"מ במינונים הניתנים לגידולים ח"ש, ועד גובה של 10 ס"מ במינונים הניתנים לגידולי מטע ועצי נוי.
 
 
 
 
 
 
 
דף קטלוג
 

דף קטלוג

 
 
 
MSDS
 

MSDS