אגרולב כימיקלים
 
 
 
 
09-7601510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

צוות אגרולב

 
 
 
מנהל מסחרי - גיל פינקלס
2404033 - 054
gil@agrolev.co.il

 
 
 
 
מנהל פיתוח – רז דפני
7700911 - 052
raz@agrolev.co.il

 
 
 
תמונה-שלוש
 
מחלקת רישוי
7601510 - 09
 
 
 
 
 
 
מנהל אזור צפון - אוהד אבירם
5640719 - 054
ohad@agrolev.co.il

 
 
 
תמונה-שלוש
 
אגרונום נגב וערבה - בני ארגמן
054 - 5549444
Beni@agrolev.co.il