אגרולב כימיקלים
 
 
 
 
09-7601510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קוטלי עשבים
 

קוטלי עשבים

 
 
 
קוטל פטריות
 

קוטל פטריות

 
 
 
קוטל חרקים
 

קוטל חרקים

 
 
 
חיטוי קרקע
 

חיטוי קרקע

 
 
 
הגנת הסביבה
 

הגנת הסביבה

 
 
 
שונות
 

שונות

 
 
 
 
 
 
 
 

קוטלי פטריות

 
 
 
טופסטאר – TOPSTAR
 

 
קוטל פטריות סיסטמי
 
 
 
 
 
טופנקו – TOPENCO
 

 
קוטל פטריות סיסטמי
 
 
 
 
 
בויסן
 

 
קוטל פטריות סיסטמי
 
 
 
 
 
דיפקור – DIFKUR
 

 
להדברת מחלות עלים
 
 
 
 
 
קורון
 

 
תכשיר למניעת ריזוקטוניה בפקעות תפוחי אדמה
 
 
 
 
סולי
 

 
סולי הוא קוטל חרקים בתצורת גרגירים רחיפים